Tyst läsning

Dikter blir tydligare om de läses flera gånger tyst på egen hand. Ett sätt att sedan tränga in i den lyriska texten är att eleverna spontant berättar för varandra hur de uppfattar dikten innan de går djupare in med en analys. På så sätt blir deras tolkning en kombination av den personliga läsningen och en iakttagelse av hur dikten är komponerad.

Högläsning​

Högläsning är den ursprungliga formen av lyrikläsning och därför är det passande att läsa dikter högt. Ofta blir en dikts innehåll tydligare vid högläsning eftersom dikter bygger mycket på rytm och klanger. Man kan till och med säga att högläsning av en dikt är en muntlig tolkning av dikten. Här har vi samlat några råd om högläsning, som även kan ges till elever:

Som förberedelse bör man fundera i vilken röst, ton eller grundstämning som dikten ska läsas i. Är den mjuk och vänlig, uppfordrande och kaxig, deprimerad och sorgsen etc.?

Vilka ord är viktigast? Hur ska de betonas?

Vad säger radindelningen om hur dikten ska läsas? Ofta är inte meningen slut när raden är slut utan fortsätter på nästa rad.

Läs dikten högt flera gånger utan åhörare.

Tips vid uppläsningen​

1 Läs mycket sakta så att orden och bilderna sjunker in ordentligt.

2 Läs gärna dikten flera gånger.

3 Visa texten. En dikts layout och form är betydelsefull. Under varje dikt i läshandledningarna finns en länk till dikten på Litteraturbanken, där det är tydligare hur dikten såg ut rent visuellt när den trycktes första gången.

4 Avbryt inte läsningen med ordförklaringar eller frågor vid första genomläsningen.

5 Var av den uppfattningen att orden själva har kraften att få saker och ting att hända.

Körläsning – att läsa högt i grupp

Förberedelsen inför ett framförande av en körläsning blir ofta ett mycket bra diktsamtal, eftersom det är då man tillsammans ska komma fram till hur man uppfattar dikten både innehållsmässigt och stämningsmässigt så att detta kan förmedlas till åhörarna. Inför själva framförandet kan eleverna bestämma vad som alla ska läsa, vad som en ensam elev ska läsa, vad som pojkarna ska läsa, vad som flickorna ska läsa. Andra faktorer som kan varieras är röststyrka, om rytm och tempo ska vara regelbundet eller varierande samt om vissa partier ska framföras med stereoeffekt, det vill säga uppläsarna står på olika ställen i klassrummet. Ljudeffekter av olika slag kan förstärka diktens innehåll.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny