Olika sätt att skriva dikter

Härma dikter

 

När undervisningen fungerar som allra bäst inspirerar diktläsning till diktskrivning, vilket i sin tur inspirerar till diktläsning. Ja, till och med att skriva av dikter man fastnat för kan inspirera till eget skrivande. Låt eleverna härma dikter till form och innehåll. I vårt urval kan eleverna exempelvis läsa och härma ”Det snöar” av Vilhelm Ekelund, liksom ”Ett grönt blad på marken”, ”Snigelns visa” eller ”Regn” av Gustaf Fröding.

Exempel

Den amerikanske författaren Kenneth Koch, som arbetat med elever i åk 3-6, valde dikter som kunde tilltala barnen genom sin form, så att de blev inspirerade att skriva dikter själva. Han har beskrivit hur han exempelvis läste den engelska 1700-talspoeten William Blakes ”The Tyger” för elever och samtalade om hur författaren frågar tigern hur den har skapats. Eleverna fick sedan i uppgift att själva välja en vacker och mystisk varelse, som de skulle ställa frågor till, för att sedan skriva en dikt liknande Blakes. Tanken var inte att direkt härma förlagan utan att återskapa de känslor och stämningar som finns i den. I vårt urval kan eleverna exempelvis läsa 
 
Dikten ”The Tyger” i original av William Blake:
 
Tyger Tyger, burning bright, 
In the forests of the night; 
What immortal hand or eye, 
Could frame thy fearful symmetry? 
 
In what distant deeps or skies. 
Burnt the fire of thine eyes? 
On what wings dare he aspire? 
What the hand, dare seize the fire? 
 
And what shoulder, & what art, 
Could twist the sinews of thy heart? 
And when thy heart began to beat, 
What dread hand? & what dread feet? 
 
What the hammer? what the chain, 
In what furnace was thy brain? 
What the anvil? what dread grasp, 
Dare its deadly terrors clasp! 
 
When the stars threw down their spears 
And water’d heaven with their tears: 
Did he smile his work to see? 
Did he who made the Lamb make thee? 
 
Tyger Tyger burning bright, 
In the forests of the night: 
What immortal hand or eye, 
Dare frame thy fearful symmetry?

Utgå från prosa

Ett annat sätt att skriva en dikt är att utgå från en prosatext och helt enkelt ta bort allt som man tycker inte är starka ord och därefter tänka efter hur dikten ska läsas och göra en radindelning. Idén kommer från den amerikanska författaren Georgia Heard som själv skriver sina dikter först på prosa som hon sedan stryker ner på detta sätt. Hon kallar metoden ”Found poems”. Hon menar att man mycket väl kan kalla dikten för sin, eftersom den är produkten av en rad val: Vilken text ska jag utgå ifrån?, Vad ska jag ta bort?, Vad ska vara kvar?, Hur ska texten delas in i rader? Ska jag ha några blankrader?

Exempel

Här har vi skrivit en dikt genom att plocka bort ganska många ord från sidan 95 och första raden på sidan 96 i Selma Lagerlöfs novell ”Julklappsboken”.

Sista paketet ur julklappskorgen
är en bok.
Paketet är verkligen adresserat till mig.
Röd av glädje,
skriker i min iver
sliter opp papperet med våldsam fart,
ser framför mig den allra vackraste lilla bok,
en sagobok.

Jag känner,
att alla vid bordet tittar på mig.
Detta är min bästa julklapp,
den enda,
som jag har blivit riktigt glad åt.

Jag slår opp titelbladet
blir sittande och stirrar.
Jag förstår inte ett ord,
en sagobok på franska,
förstår inte ett ord.
En bok på franska
är nästan värre än att ingen få.

Svårt att hålla gråten tillbaka.
Lyckligtvis
får jag syn på en plansch inne i boken:
en förtjusande lilla prinsessa i en vagn, dragen av två strutsar.
Jag bläddrar vidare,
finner en hel rikedom av planscher.
Det är ingen bok att gråta över,
även om den
är på franska.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny