Läs en omkastad dikt

Låt eleverna läsa dikter med omkastade rader för att tillsammans fundera över i vilken ordning de tycker att raderna passar bäst. Detta arbete ger ofta upphov till ett bra samtal om dikten och det är inte säkert att elevernas förslag är sämre än författarens val.

Uppgift 1

Kasta om raderna i Thomas Thorilds ”Thoraud till Freidin” så som du tycker att de passar:

på vida jorden

från dina ögonlock!

Solen redan glimmar

Och djuren vimla

på höga himmelen

Må lätta Sömnen fara

Uppgift 2

Kasta om raderna i Edith Södergrans ”Jag” till Freidin” så som du tycker att de passar:

där vill jag sitta och speja ut

som ligger djupt under det tryckande havet

Man sade mig att jag är född i fångenskap

efter röken ur mitt hemlands skorstenar

här är intet ansikte som vore mig bekant

Jag är främmande i detta land

solen blickar in med ringlande strålar

Var jag en sten, den man kastade hit på botten?

och luften flyter mellan mina händer

Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot,

Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?

Däruppe mötas de raglande kronorna, 

hur ska jag komma upp för de hala stammarna?

Formulera ett eget slut på en dikt

Ge eleverna en dikt utan de allra sista raderna och be dem formulera ett slut. Jämför olika förslag på slut.

Uppgift

Här är Heidenstams dikt XIII ur ”Ensamhetens tankar” utan de sista tre raderna:

Varför till ro så brått,

du som jag vill allt gott?

Följ mig en månskenstimma!

Kyrktorn och fönster glimma.

Fullmånen lyser klart.

[– – –]

Gör om en dikt till prosa​

Skriv ut en dikt som prosa utan radindelning och strofer och be eleverna dela in den i rader. Jämför de olika förslagen med varandra och med författarens radindelning. Blir betydelsen annorlunda vid olika radindelning? 

Uppgift

Så här ser Vilhelm Ekelunds ”Aldrig kan själens oro stillas” ut när den inte är indelad i rader:

Aldrig kan själens oro stillas, icke jordens riken, brusande städer och havens glans förmå att lindra dess eviga oro. O, vem spelar dessa toner, denna svidande musik på mitt hjärtas strängar, spända alltid, alltid alltför hårt?

Ta bort verben i dikten

Verben är viktiga i en dikt, de innebär rörelse och skapar bilder. Ge eleverna en dikt där verben är borttagna och be dem fundera över vilka verb som kan passa in. På så sätt får de en känsla för verbens betydelse i dikter samtidigt som det blir ett bra samtal om dikten. 

Uppgift

Här är ett exempel, Karin Boyes ”De gångna dagarna”:

När en gammal man …… sjuk, …… alla

hans gångna dagar

och …… sig blida i ring omkring hans säng.

De …… sig inte, de …… inte och …… .

De …… sakta och …… på gamla ting.

Och var och en …… sin aldrig …… saga,

och var och en ….. med sig ett ljus och ……

stilla.

De …… sig klart i de mörka flodernas vatten.

Han …… , …… under valv, under bågar av

……  ljus.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny