Andra tyger, andra seder

Ur: Samlade skrifter II (2000)  Årskurs: 4–6, 7–9   Tema: 1700-tal

I min ungdom, sade Tant, Så där sjuttonhundratretti,
Då var Flickan, kära Betti,
Ärbar i sitt triumfant.
Ingen smörja fanns på skinnet,
Fladdrigt bjäfs man då ej bar;
Och, hos vackra könet, sinnet
Stadigt som robrongen var.

All ting är sig olikt nu,
Andra tyger, andra seder;
Tunna tafter, liten heder
Så hos Flicka som hos Fru;
Skamlöst skick och djärva miner,
Oblyg gång på Lustans stråt:
Fräckhet, Smink och Musseliner
Följa våra dagar åt.

Paulina Helgeson läser ”Andra tyger, andra seder” av Anna Maria Lenngren.

Robrong (robe ronde, fr. rund klänning): en nu ur modet kommen lång fruntimmersrock — vanligtvis av tjockt sidensars — öppen framtill och avrundad så att den baktill bildar ett vidlyftigt släp. Den bars utanpå en särskild kjol, var garnerad, uppfästes stundom över höfterna och hade ett långsträckt ryggliv samt tätt åtsittande armar, gående till armbågen.

Det är tygets tjocklek och stadighet som Lenngren tycks ta fasta på.

Diskutera dikten med en kamrat 

1 Diskutera vilken åsikt som förs fram i den här dikten. Är frågan aktuell idag?

2 Författaren menar att de tyger som är moderna också speglar modet att sminka sig och att röra sig. Finns det något samband med idag?

Diskutera dikten med en kamrat 

1 Diskutera vilken åsikt som förs fram i den här dikten. Är frågan aktuell idag?

2 Författaren menar att de tyger som är moderna också speglar modet att sminka sig och att röra sig. Finns det något samband med idag?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny