Anna Maria Lenngren​

ANNA MARIA LENNGREN (1754–1817) var till sin författarnatur undflyende och svårgripbar. Hennes mästerskap ligger inom satiren och parodin där hon briljerade med sin vasst ironiska penna; som exempel kan nämnas ”Thé-conseilen” (1777) där hon i skarpa drag tecknar kvinnans givna roller.
 
Det ämne som låg närmast hennes hjärta var den intellektuella kvinnans omöjliga situation. I hennes mest kända dikt – ”Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon”, publicerad 1798 – manar hon den unga kvinnan att inte ägna allt för mycket tid åt läsning, på det att ”såsen ej må fräsa över”. Men så gäckande är Lenngren i sitt uttryck att samtida och sentida kommentatorer stridit om huruvida dikten verkligen är ironisk eller säger det hon själv kommit att hålla för sant.
 
Hennes vänner Nils von Rosenstein och Frans Michael Franzén har sagt att dikten i själva verket uttrycker Lenngrens egna åsikter. Hon hade också, i och med äktenskapet med Carl Peter Lenngren 1780, alltmer kommit att leva det borgerliga och undanskymda liv hon tidigare satiriserat. Hennes skrivande blev till största delen anonymt. Via sin man knöts hon till dennes och Johan Henric Kellgrens nystartade Stockholms-Posten, där hon skrev mycket och förmodligen än mer än vad de osignerade texterna ger vid handen.
 

Lotta Lotass

källa: Svenskt biografiskt lexikon

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny