Reflexion

Ur: Skalde-försök (1819)  Årskurs: 7–9  Tema: 1700-talDöden, Humor och satir

Cornelius Tratt är död, (en liten rödlätt man,
Gick gärna med Surtout, i går begravdes han)
Jag Kistan såg och Processionen,
Och gjorde denna reflexionen:
”Bror Tratt du levde glatt och kort,
”Förr bars du alltid hem, nu bärs du äntlig bort.”

SurtoutEn lång elegant ytterrock. Tratt: Efternamnet Tratt är fyndigt valt eftersom han var en så kallad fylltratt.

Frågor nära texten

  1. Det här är en kort dikt, ett epigram, som beskriver en mans liv. Vad får vi veta om honom?

Arbeta vidare

  1. Jämför dikten med ”Epigram”.
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny