Flöjeln sjunger

Ur: Samlade verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik (1989)   Årskurs: 7–9  
Tema: Humor och satir

Det sitter en flöjel på ladans tak,
Tobaksladans – – –
Han sjunger bara rakt på sak
Vid nordlig vind – – –

I frost,
Med rost-
igt gap;
Skrap;
Skrap;
Det är en drake
På en hake;
Vassa tänder;
Vinden vänder.
Vip;
Rip;
Lip;
Lipa.
Stripa,
Bladen.
Va sa’ den?
Tobaksbladen.

Ala;
Mala;
Snus,
Kardus;
Karduser
Förtjuser
Magistern.
Gardister;
Sprit,
Split
Plit
På baln!
Korpraln!!!

Mästarn,
Tobaksmästarn
På lur,
ur, ur, ur,
Ursinnig,
Finnig;
irr irr irr
Klirr;
Klirrsporre;
Orre,
Rus,
Sinkadus,
Kris – – –
Polis!!!

   *

Det sitter en flöjel på ladans tak,
Tobaksladans
Han visar stundom mera smak,
Vid sydlig vind.

Höst,
Tröst!
Trösta mej!
Brösta dej
Ej!
Järn brytes,
Ljus snytes.
Du hoppas –
Du snoppas.
Draken
På haken
Visslar
Gnisslar
Tänder;
Bänder ..
Vicka
Vricka –
Err err err,
Spärr –
Skall jag spärras?
Förvärras
Slit, slit, slit.
Än en bit.
Vänster Höger
Rostig Tröger
Norr och Söder
Sorg och Döder
Lip,
Lip.

1 Ta reda på vad en vindflöjel är.

2 Vad menas med ”tobaksladan”?

3 Hur beskrivs flöjeln?

4 Vad är det flöjeln försöker säga?

5 Använd orden i flöjelns sång och fyll på med egna ord till en berättelse.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny