Lördagskväll

Ur: Samlade verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik (1995)   Årskurs: 7–9   Tema: Gud och människa, Sommar

Vinden vilar, viken ligger som en spegel,
Kvarnen somnar, seglarn tar ner segel.
Oxarna bli släppta ut i gröna hagen
Allting rustar sig till vilodagen.

Morkullsträcket drager över skogen,
Drängen spelar dragklaver vid logen.
Förstukvisten sopas, gården krattas,
Trädgårdssängar vattnas och syrener skattas.

På rabatten ligga barnens dockor
Under brokiga tulpaners klockor.
Bolln i gräset lagt sig i skym unnan,
Och trumpeten drunknat uti vattentunnan.

Gröna luckor äro redan slutna
Låsen stängda, reglar skjutna,
Frun går själv och släcker sista ljuset
Snart i drömmar sover hela huset.

Ljumma juninatten slumrar stilla
Still står gårdens nötta vädervilla
Men i stranden ännu havet gormar;
Det är bara dyningar från veckans stormar.

1 Varje strof i dikten skildrar stillhet och vila genom olika slags saker, miljöer och människor. Fundera över var dikten utspelas.

2 Välj en av stroferna och beskriv med hjälp av egna ord den bild du ser framför dig vid läsningen och vad som händer i bilden du ser.

3 Hur använder författaren rim i dikten?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny