Villemo

Ur:  Samlade verk 51. Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik (1995)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Olycklig kärlek, Rötter och historia

Villemo, Villemo,
Vi gick du, gick du?
Min vilja, min tro
Den fick du, fick du.

Hillevi, Hillevi,
Din tro har du åter;
Jag kan icke si,
Att du gråter, gråter.

Villemo, Villemo,
Vad hör jag, hör jag?
En ann med dig bo?
Då dör jag, dör jag.

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” . Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny