Släpp fångarne loss

Ur: Fridas bok (1922)    Årskurs: 7–9    Tema: Humor och satir, Vår

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ
i grunden vill så väl!”
Åh, aldrig jag tror, att det går
av sociala skäl,
av sociala skäl.
Men – gärna för mig! Om jag konstapel vore,
jag öppnade. Nyckeln kved på Fridas milda bud:
De komme i trav, så vilda ut de fore
och andades av luften ljum och såge vårens skrud! –

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ vill väl,
när grön Naturen står.”

När natten är inne –
(är Frida nu med på mitt resonemang?)
förskräckes vart sinne:
En klämtning i kyrktornet klang!
Och bort emot söder
en pelare rök står mot himmelens grund,
det pyr, och det glöder,
och brandkåren bullrar på stund! …

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ vill väl,
när grön Naturen står!”

Och Rådman är vaken;
vid fönstret han skakar för kylande vind.
I skenet från staken
står dottern så bleknad om kind.
En dörr börjar dundra.
Ur mörkret framstörtar en svartskäggig man:
”Tag hit ett par hundra!
Nu brådskar det, gubbe, minsann!”

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ vill väl,
när grön Naturen står.”

Med fickorna fulla
av pengar han rusar mot dörren och lyss,
men vänder: ”Min pulla,
ro hit med en smällande kyss!”
Den gamle, han ryter,
så blodet hos boven blir kallt som en is,
och luft honom tryter:
”Tag hellre min silverservis!”

– Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ
i grunden vill så väl!”
Jag tvekar, som Frida förstår,
av sociala skäl,
av sociala skäl.
Dock, gärna för mig! Om jag konstapel vore,
jag öppnade. Nyckeln kved på hennes milda bud.
Men stunden därpå jag brått från staden fore,
och mina händer tvådde jag för följderna – vid Gud!

”Släpp fångarne loss, det är vår!
Var mänska i sin själ vill väl,
när grön Naturen står!”

Frågor nära texten

Läs dikten tillsammans en strof i taget och stanna upp och fundera kring vad som sägs i dikten och hur det sägs.

1. Varför står vissa meningar inom citattecken?

2. Vilka funktioner fyller det?

3. Vad tror ni diktaren vill säga?

4. Är det en rolig eller allvarlig dikt?

Diskutera

1. Vad skulle ni själva svara på uppropet ”Släpp fångarna loss, det är vår”?

Sök vidare

1. Frida, som diktjaget vänder sig till ett par gånger i dikten, är en känd figur i svenska litteratur. Författaren som skrev om henne var Birger Sjöberg. Ta reda på mer om Frida och om författaren Birger Sjöberg på Litteraturbanken och på Birger Sjöberg-sällskapets hemsida

2. Staden där dikterna om Frida utspelas kallades av författaren för ”Lilla Paris”. Ta reda på mer om vilken stad det är.

Jämför

Se episoden där dikten illustreras i Hans Alfredsons och Tage Danielssons film Släpp fångarne loss. Dikutera hur dikten illustreras där. Även dikten ”Den första gång jag såg dig” finns med i filmen.


Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny