Du och jag

Ur: Vårfrost (2005)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Döden    

Det var en gammal, gammal man
med handen tungt på staven,
och han var jag och jag var han.
Jag lutade mot graven.

Det var en gammal, gammal fru
i kjol av urblekt siden,
och du var hon och hon var du
som du skall bli med tiden.

Den gamla mannen satt och höll
den gamla frun i handen,
och solen föll och lövet föll
och käppen skrev i sanden

de rader som jag skriver nu
i kväll, när tiden stannat
och du är jag och jag är du
och intet allting annat.

Analysera dikten med hjälp av frågorna:

1. Vad handlar dikten om? Om det finns en titel är den viktig – ofta kan den ge en ledtråd.

2. Vem är det som ”talar” i dikten.

3. Beskriv den känsla eller stämning som dikten förmedlar.

4. Vad är det för rytm, ljud och klanger i dikten?

5. Finns det rim? Hur är rimmen grupperade i så fall?

6. Finns det liknelser, metaforer, symboler?

7. Vad är svårt att förstå i dikten? Varför är det svårt att förstå?

8. Sammanfatta diktens grundtanke.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny