Du och jag

Ur: Vårfrost (2005)  Årskurs: Gymnasium  TemaDöden    

Det var en gammal, gammal man
med handen tungt på staven,
och han var jag och jag var han.
Jag lutade mot graven.

Det var en gammal, gammal fru
i kjol av urblekt siden,
och du var hon och hon var du
som du skall bli med tiden.

Den gamla mannen satt och höll
den gamla frun i handen,
och solen föll och lövet föll
och käppen skrev i sanden

de rader som jag skriver nu
i kväll, när tiden stannat
och du är jag och jag är du
och intet allting annat.

Analysera dikten med hjälp av frågorna:

1. Vad handlar dikten om? Om det finns en titel är den viktig – ofta kan den ge en ledtråd.

2. Vem är det som ”talar” i dikten.

3. Beskriv den känsla eller stämning som dikten förmedlar.

4. Vad är det för rytm, ljud och klanger i dikten?

5. Finns det rim? Hur är rimmen grupperade i så fall?

6. Finns det liknelser, metaforer, symboler?

7. Vad är svårt att förstå i dikten? Varför är det svårt att förstå?

8. Sammanfatta diktens grundtanke.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny