Melodi

Ur: Vårfrost (2005)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Kärlek, Lycklig kärlek 

Bara du går över markerna,
lever var källa,
sjunger var tuva ditt namn.
Skyarna brinna och parkerna
susa och fälla
lövet som guld i din famn.

Och vid de skummiga stränderna
hör jag din stämmas
vaggande vågsorl till tröst.
Räck mig de älskade händerna.
Mörkret skall skrämmas.
Kvalet skall släppa mitt bröst.

Bara du går över ängarna,
bara jag ser dig
vandra i fjärran förbi,
darra de eviga strängarna.
Säg mig vem ger dig
makten som blir melodi?

Samtala om dikten i smågrupper.

Förbered dig ensam innan du talar om dikten i din grupp genom följande:

1. Läs dikten två gånger.

2. Skrev ner tre saker som du fastnat för i dikten och som du vill kommentera eller fråga om.

 

Sätt dig ner i din grupp och gör enligt följande:

1. En av er i gruppen högläser dikten.

2. Alla i gruppen presenterar och diskuterar de tre saker var och en fastnat för.

Samtala om dikten i smågrupper.

Förbered dig ensam innan du samtalar om dikten i din grupp genom att flödesskriva, dvs skriva snabbt utan att stanna upp och tänka på det formella. Utgå från följande frågor när du flödesskriver:

1. Vilken känsla uttrycker dikten, tycker du?

2. Hur reagerade du först på dikten?

3. Väckte dikten något särskilt minne till liv?

4. Får dikten dig att tänka på någon annan text, låttext eller film?

5. Vilket ord tycker du är det viktigaste ordet i dikten? Varför har du fastnat för det ordet?

 

Sätt dig i din grupp och gör enligt följande:

1. En av er i gruppen högläser dikten.

2. Alla i gruppen läser upp sin flödesskrivning. Diskutera vilka likheter och skillnader som framkom.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny