Stadsbarn

Ur: Vårfrost (2005)   Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Ensamhet, Höst

Jag älskar dimman som släpar våt
över kajer och torg i natten
och lyktornas ögon, röda av gråt,
och lukten från gatan och visslans låt
från en spöklikt skymtande båt
ute på Mälarns vatten.

Jag älskar novemberdagens grå
förtvivlan och grändens fasa,
fabrikernas hjärtan som bulta och slå
och droskan som rullar och löven som gå
i dans kring en bänk i en vrå
med en ensam människotrasa.

1 Samtala om kontrasten mellan de två strofernas inledningsord ”Jag älskar” och resten av diktens melankoliska beskrivning av staden och de sista orden ”en ensam människotrasa”. 

2 Undersök diktens form. Det som är slående är att det förekommer fyra ord som rimmar på varandra i varje strof.

1 Samtala om kontrasten mellan de två strofernas inledningsord ”Jag älskar” och resten av diktens melankoliska beskrivning av staden och de sista orden ”en ensam människotrasa”. 

2 Undersök diktens form. Det som är slående är att det förekommer fyra ord som rimmar på varandra i varje strof.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny