”Fjäriln vingad syns på Haga”

Sång N:o 64

Ur: Fredmans sånger (1791)  Årskurs: 7–9   Tema: 1700-tal, Humor och satir 

Fjäriln vingad syns på Haga,
Mellan dimmors frost och dun,
Sig sitt gröna skjul tillaga,
Och i blomman, sin paulun;
Minsta kräk i kärr och syra,
Nyss av Solens värma väckt,
Till en ny högtidlig yra
Eldas vid Zephyrens fläkt.

   ***

Haga i ditt sköte röjes
Gräsets brodd och gula plan;
Stolt i dina rännlar höjes,
Gungande den vita Svan;
Längst ur skogens glesa kamrar
Höras täta återskall,
Än från den graniten hamrar,
Än från yx i björk och tall.

   ***

Se Brunnsvikens små Najader
Höja sina gyllne horn,
Och de frusande kaskader
Sprutas över Solna torn;
Under skygd av välvda stammar,
På den väg man städad ser,
Fålen yvs och hjulet dammar,
Bonden milt åt Haga ler.

   ***

Vad Gudomlig lust att röna
Inom en så ljuvlig Park,
Då man hälsad av sin Sköna,
Ögnas av en mild Monark!
Varje blick hans öga skickar,
Lockar tacksamhetens tår;
Rörd och tjust av dessa blickar,
Själv den trumpne glättig går.

Paulun:(himmels-)säng
Kräk: kryp
Syra: sur fuktig mark
Zephir: I grekisk mytologi kallades västanvinden för Zephyrus.
Gräsets brodd: det nya späda gräset.
Ränlar: rännilar
Brunnsviken: Sjö på gränsen mellan Stockholm och Solna, med Hagaparken på västra stranden.
Najader: I grekisk/romersk mytologi finns nymfer, kvinnliga naturväsen, av olika slag. Dryaderna befolkade träden, oreader fanns i bergen, nereiderna befolkade havet och najaderna levde i sjöar och floder.
Röna: uppleva

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” som finns här: https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-analysmodeller/  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny