Nå, skruva fiolen

Ur: Dikter 1 (1916)  Årskurs: Gymnasium  Tema: 1700-tal, Humor och satir

Till Fader Berg, rörande Fiolen.

Nå skruva Fiolen,
Hej! Spelman skynda dej.
Kära Syster, hej!
Svara inte nej,
Svara Ja så bli Vi glada.
Sätt dej du på stolen,
Och stryk din Silversträng;
Röda stråken släng,
Och med armen sväng;
Gör ej Fiolen skada.
Du svettas, stor sak,
I Bränvin skall du bada;
Ty under detta Tak
Är Bacchi Lada.
– – Ganska rigtigt,
Ditt kall är vigtigt
Båd för Öra, Syn och Smak.

Bland Nymfernas skara
Är du omistlig man
Du båd vill och kan
Mer än någon ann
De unga hjärtan binda,
Och kärlekens snara
På dina strängar står;
Varje Ton du slår,
Du ett hjärta får,
Att konstigt sammanlinda.
Just på en minut,
Små ögon bliva blinda,
Och flickorna till slut
De bli så trinda.
– Hur du bullrar!
Men Nymfen kullrar,
Och du skrattar med din trut.

Jag älskar de sköna,
Men Vinet ändå mer;
Jag på båda ser,
Och åt båda ler
Men skiljer ändå båda.
En Nymf i det gröna,
Och Vin i gröna glas:
Lika gott Calas,
Båda om mig dras.
Ge stråken mera kåda;
Confonium tag där
Uti min gröna Låda;
Och Vinet står ju här.
Jag är i våda.
– – Supa, dricka,
Och ha sin flicka,
Är vad Sancte Fredman lär.

Dikten har tonsatts.

Uppgifter till dikten

1 Efter att ha läst igenom dikten, lyssna på en inspelning av den.

2 Sammanfatta vad Fader Berg och Fredman tycker är viktigt i livet.

3 Raderna ”Ditt kall är vigtigt/Båd för Öra, Syn och Smak” är ju riktade till fiolspelaren Fader Berg, men de passar också att ta som utgångspunkt för att analysera hur Bellman målar upp en situation här och nu genom att arbeta med ljud, färger och verb i antingen presens eller imperativ. Leta efter exempel på detta i texten och iaktta samtidigt hur Bellman arbetar med sceniska framställningar och dialoger.

Läs vidare

En introduktion till Bellmans författarskap finns på Litteraturbanken och på Bellmansällskapets hemsida. Där finns en särskild resurs för lärare och elever: ”Skolarbete om Bellman”. På www.bellman.net finns texter med ordförklaringar.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny