Carl Michael Bellman

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-95) inledde en lovande karriär som ämnessven i Vetenskapsakademien och tjänsteman i Riksbanken. Efter att hans föräldrar drabbats av ekonomiska svårigheter förlorade Bellman sitt pekuniära fotfäste samtidigt som han började umgås i en ny bekantskapskrets där dryckeslag och allehanda förlustelser stod högt på dagordningen. Ämbetsmannen blev i ett slag bohem och diktare.

Under 1760-talet når han ryktbarhet som vissångare och svirare. Som estradör gör han sig ett namn med framträdanden där han sjunger, spelar och ensam gestaltar flera roller. Visorna utarbetas efter en särskild berättar- och framträdandeteknik där samtal, ljudhärmande effekter och sångpartier växlar. I Fredmans epistlar – ett samlingsverk först utgivet 1790 – blir det tydligt hur Bellman drivit denna blandteknik till sin spets.

Hans liv tar åter en ny vändning då Gustaf III kommer till makten 1772. Bellman, som diktat kungens skål, blir hovpoet med kunglig pension och sedermera sekreterare i Nummerlotteriet. De gyllene salarna öppnas därmed för den medellöse bohemen. Han blir känd som ”den svenske Anakreon” och får status av fullödig poet. Genom sin karaktär av sällskapsdiktning, tillfällesdikt och personhistoria ger Bellmans verk en mångfacetterad bild av sin samtids diktarroll och umgängesliv.

Lotta Lotass

källa

Den svenska litteraturen. II: Upplysning och romantik 1718-1830, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc

En Ordbok till Fredmans Epistlar ingår i den vetenskapliga utgåvan av Bellmans dikter.

Musik ur Fredmans epistlar

Till Bellmans mest kända verk hör Fredmans epistlar (1790). Här nedan kan du lyssna på smakprov från inspelningar på svenska, engelska och tyska. Melodierna kommer från tre CD-skivor: Carl Michael Bellman, Fredmans epistlar och sånger; Fredman’s Epistles and Songs; Fredmans Episteln und Gesänge, av Martin Bagge med Helena Ek, Maria Bana, Andreas Edlund, Kristina Lindgård, Mikael Paulsson och Ensemble Ginestra, B.E.L.L. musique (Proprius förlag AB), 2001-2002. (BRCD9180, BRCD9181, BRCD 9182)

På svenska:

På engelska:

På tyska:

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny