Så lunka vi

Ur: Fredmans sånger (1791)  Årskurs: Gymnasium  Tema: 1700-tal, Humor och satir

Måltids sång

Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult,
När döden ropar, Granne kom,
Ditt timglas är nu fullt.
Du Gubbe fäll din krycka ner,
Och du, du Yngling, lyd min lag,
Den skönsta Nymf som åt dig ler
Inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
Nå välan så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
Så dör du nöjdare.

   * * *

Du vid remmare och press,
rödbrusig och med hatt på sned,
snart skrider fram din likprocess
I några svarta led;
Och du som pratar där så stort,
Med band och stjärnor på din rock,
Ren snickarn kistan färdig gjort,
Och hyvlar på dess lock.
Tycker du &c.

   * * *

Men du som med en trumpen min,
Bland riglar, galler, järn och lås,
Dig vilar på ditt penningskrin,
Innom din stånda bås;
Och du som svartsjuk slår i kras
Buteljer, speglar och pokal;
Bjud nu god natt, drick ut ditt glas,
Och hälsa din rival;
Tycker du &c.

   * * *

Och du som under titlars klang,
Din tiggarstav förgyllt vart år,
Som knappast har, med all din rang,
En skilling till din bår;
Och du som ilsken, feg och lat,
Fördömmer vaggan som dig välft,
Och ändå dagligt är plakat
Till glasets sista hälft;
Tycker du &c.

   * * *

Du som vid Martis fältbasun
I blodig skjorta sträckt ditt steg;
Och du som tumlar i paulun,
I Chloris armar feg;
Och du som med din gyldne bok,
Vid templets genljud reser dig,
Som rister huvud lärd ock klok,
Och för mot afgrund krig;
Tycker du &c.

   * * *

Men du som med en ärlig min,
Plär dina vänner häda jämt,
Och dem förtalar vid ditt vin,
Och det liksom på skämt;
Och du som ej försvarar dem,
Fastän ur deras flaskor du,
Du väl kan slicka dina fem,
Vad svarar du väl nu?
Tycker du &c.

   * * *

Men du som till din återfärd,
Ifrån det du till bordet gick,
Ej klingat för din raska värd,
Fastän han ropar: Drick!
Driv sådan gäst från mat och vin,
Kör honom med sitt anhang ut,
Och sen med en ovänlig min,
Ryck remarn ur hans trut.
Tycker du &c.

   * * *

Säg är du nöjd? min granne säg,
Så prisa värden nu till slut;
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rött och vitt,
För vår Värdinna bugom oss,
Och halkom sen i graven fritt,
Vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du &c.

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” som finns här: https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-analysmodeller/  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny