Ulla! Min Ulla!

Ur: Dikter 1 (1916)  Årskurs: Gymnasium  Tema: 1700-tal, Humor och satir, Sommar

Til Ulla i fönstret på Fiskartorpet, Middagstiden,
en Sommardag.

_____

Pastoral
Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM.

Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda
Rödaste Smultron i Mjölk och Vin?
Eller ur Sumpen en sprittande Ruda,
Eller från Källan en Vatten-terrin?
Dörrarna öpnas av vädren med våda,
Blommor och Granris vällukt ger;
Duggande Skyar de Solen bebåda,
Som du ser.
Ä’ke det gudomligt, Fiskartorpet! Vad?
Gudomligt at beskåda!
Än de stolta Stammar som stå rad i rad,
Med friska blad!
Än den lugna Viken
Som går fram? — Åh ja!
Än på långt håll mellan diken
Åkrarna!
Ä’ke det gudomligt? — Dessa Ängarna?
Gudomliga! Gudomliga!

Skål och god middag i Fönstret min sköna!
Hör huru klockorna hörs från Stan.
Och se hur dammet bortskymmer det gröna
Mellan Calescher och vagnar på plan.
Räck mig ur fönstret där du ser mig stanna,
Sömnig i sadeln, min Cousine,
Primo en Skorpa, Secundo en kanna
Hoglands vin.
Ä’ke det Gudomligt &c.

Nu ledes Hingsten i spiltan, min Ulla,
Gnäggande, stampande, i galopp.
Än uti stalldörn dess ögon de rulla
Stolt opp till fönstret, till dig just dit opp.
Du all naturen upeldar i låga
Med dina ögons varma prål.
Klang! ner vid grinden, i varmaste råga,
Klang, din skål!
Ä’ke det Gudomligt &c.

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” som finns här: https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-analysmodeller/  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny