Helgdagskväll i timmerkojan

Ur: Kolvaktarens visor (1915)  Årskurs: 7–9  Tema: Fattigsverige

 
Bort, längtande vekhet ur sotiga bröst,
vik, bekymmer ur snöhöljda bo!
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst,
här är helg, djupt i skogarnas ro!

Sjung, Björnbergs-Jon ur din fullaste hals
om kärlek och rosor och vår!
Stäm fiolen, Brogren, och spela en vals
för spökblåa, månlysta snår!

Under stjärnornas glans flyger nattens dis
som ett sus över barkhöljt tak,
och det tjuter i Lammeloms sprickande is,
där det stöper från öppen vak.

Det är mil efter mil till lador och hus
där frosten går tjurig vid grind,
här är lustigt i stockeldens gula ljus,
som darrar i nattens vind.

Du är fager, Brogren, i eldglans röd,
där du gnider din svarta fiol,
för mat och för brännvin du glömt all nöd,
och din panna är ljus som en sol.

Och Jon, där du sitter vid grytan din,
en baron i din mollskinnsskrud,
se fast åren ha garvat ditt sega skinn,
i ditt sot är du ung som en gud!

Och Vargfors-Fredrik, du skrattande man,
som vill alla uslingar väl –
kom, sjung om din ungdoms synd, om du kan,
och en skål för din gossesjäl!

Och när morgonens stjärnor blekna och dö
och när ångorna stelna till is,
och när dagningen skälver på myr och sjö
vi sova på doftande ris.

Då sova vi alla på granris tungt
och drömma om bleka mör
och snarka och vända oss manligt och lugnt,
medan elden falnar och dör.

Om dikten

Dikten har tonsatts.

Dikten publicerades i samlingen Kolvaktarens visor (1915). Titeln ger oss en vägledning till vilka det är som firar helgdagskväll i timmerkojan och varför de befinner sig där.

 

Samtalsfrågor

1 Hur många är männen?

2 Vi får veta namnen på alla utom en. Vad heter de?

3 Vilken årstid är det?

4 De längtar bort därifrån, men vad tröstar de sig med?

5 Hurdan är stämningen i dikten?

 

Jämför

Jämför dikten med Frödings ”Bergslagstroll”. Vad finns det för likheter och skillnader?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny