Minnet

Ur: Svarta ballader (1917)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Erotik, Kärlek, Vinter och jul

Vi gingo över Raiskis
frusna, vida vatten,
och sågo masugnsflammorna
från Romebergabron.
Och solen sjönk  sakta,
i stänk av guld mot bergen,
och sakta kröpo skuggorna
bland enarna  mon.
 
 
 
Som eld och ljus mig smekte
dina mjuka jungfruhänder,
i himlens kalla stjärnglans
såg jag ditt mörka hår.
Och het av lust jag smekte
ditt bröst och dina länder,
och fick av dig det heliga
som endast mannen får,

 
 
och nu är allt ett minne,
en saga från i går.

1. Vad tycker du att dikten beskriver.

2. Om man byter ut ordet ”mannens” mot ”kvinnans” på sista raden i andra strofen, läser man dikten annorlunda då?

3. Framstår det som ett ljust eller mörkt minne för diktjaget?

4. Hur tänker du att ett liknande minne skulle skrivits idag?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny