Dagen svalnar …

Ur: Dikter (1916)  Årskurs: Gymnasium    Tema: Kvinnosak, Kärlek, Olycklig kärlek

I.

Dagen svalnar mot kvällen …
Drick värmen ur min hand,
min hand har samma blod som våren.
Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan …
Det vore underligt att känna,
en enda natt, en natt som denna
ditt tunga huvud mot mitt bröst.

II.

Du kastade din kärleks röda ros
i mitt vita sköte –
jag håller fast i mina heta händer
din kärleks röda ros som vissnar snart …
O du härskare med kalla ögon,
jag tar emot den krona du räcker mig,
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta …

III.

Jag såg min herre för första gången i dag,
darrande kände jag genast igen honom.
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm …
Var är mitt klingande jungfruskratt,
min kvinnofrihet med högburet huvud?
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,
nu hör jag verklighetens hårda klang
mot mina sköra, sköra drömmar.

IV.

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ –
du är besviken.

I de fyra stroferna beskriver en kvinna en kärlekshistoria. Hon vänder sig till den älskade mannen som hon tilltalar som ”du”. Ett undantag är strof III där tilltalet är i tredje person så att den älskade blir ”han” och ”min herre”.

1 Återberätta deras kärlekshistoria – både det som står i dikten och det som inte står utskrivet.

2 Samtala utifrån följande frågeställningar:

  • Varför är strof III inte riktad direkt till honom?
  • Varför påstår kvinnan att hon såg honom ”för första gången idag”?
  • Varför är hon besviken?

Det finns inte några exakta svar på dessa frågor utan här får ni spekulera.

3 Dikten är en av författarens mest kända och ingår i debutsamlingen Dikter (1916). När den kom ut hade många svårt att förstå den.

4 Läs om Södergran.

5 I en tidning kallades den för ”Dårdikter”. Diskutera vad som kan ha förefallit dåraktigt, svårt att förstå och uppseendeväckande i den här dikten när den kom ut.

6 I en svensk diktantologi från 1928, Levande svensk dikt, har sista strofen utelämnats. Diskutera vad ni tror att det berodde på.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny