Det underliga havet

Ur: Dikter (1916)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Natur och människa

Sällsamma fiskar glida i djupen,
okända blommor lysa  stranden;
jag har sett rött och gult och alla andra färger, 
men det granna, granna havet är farligast att se,
det gör en törstig och vaken för väntande äventyr:
vad som har hänt i sagan, skall hända även mig!

Samtala om dikten

1 Havet beskrivs i dikten. Vilka skillnader och likheter finns mellan havet i den här dikten och det som beskrivs i ”En strimma hav”?

2 I båda dikterna är det också ett jag som talar. Diskutera vem det är? Är det samma person?

3 På vilka sätt tycker ni att de båda jagen är lika och på vilka sätt är de olika?

 

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav”, ”Höst”, ”Det underliga havet”, ”En fången fågel”, ”Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

Samtala om dikten

1 Havet beskrivs i dikten. Vilka skillnader och likheter finns mellan havet i den här dikten och det som beskrivs i ”En strimma hav”?

2 I båda dikterna är det också ett jag som talar. Diskutera vem det är? Är det samma person?

3 På vilka sätt tycker ni att de båda jagen är lika och på vilka sätt är de olika?

 

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav”, ”Höst”, ”Det underliga havet”, ”En fången fågel”, ”Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny