Du som aldrig gått ut 
ur ditt trädgårdsland …

Ur: Dikter (1916)    Årskurs: 7–9    Tema: Meningen med livet

Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland,
har du nånsin i längtan vid gallret stått
och sett hur på drömmande stigar
kvällen förtonat i blått?

Var det icke en försmak av ogråtna tårar
som liksom en eld på din tunga brann,
när över vägar du aldrig gått
en blodröd sol försvann?

Frågor nära texten

1 Vad tycker du att trädgårdslandet symboliserar?

Samtala

2. Samtala med varandra. Har ni olika förslag?
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny