En fången fågel

Ur: Dikter (1916)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Natur och människa

En fågel satt fången i en gyllene bur
i ett vitt slott vid ett djupblått hav.
Smäktande rosor lovade vällust och lycka.
Och fågeln sjöng om en liten by högt uppe i bergen,
där solen är konung och tystnaden drottning
och där karga små blommor i lysande färger
vittna om livet, som trotsar och består.

Samtala om dikten

1 I denna dikt finns ett hav beskrivet. Hur beskrivs det?

2 Är fågeln som sitter vid detta hav lycklig eller inte? Varför då?

3 Jämför hur platsen vid havet beskrivs och hur platsen i bergen beskrivs.

 

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav”, ”Höst”, ”Det underliga havet”, ”En fången fågel”, ”Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

Samtala om dikten

1 I denna dikt finns ett hav beskrivet. Hur beskrivs det?

2 Är fågeln som sitter vid detta hav lycklig eller inte? Varför då?

3 Jämför hur platsen vid havet beskrivs och hur platsen i bergen beskrivs.

 

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav”, ”Höst”, ”Det underliga havet”, ”En fången fågel”, ”Sommar i bergen” och ”Om hösten”

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny