Jag

Ur: Samlade skrifter II (2000)    Årskurs: 7–9, Gymnasium    Tema: Ensamhet, Meningen med livet

där vill jag sitta och speja ut

som ligger djupt under det tryckande havet

Man sade mig att jag är född i fångenskap

efter röken ur mitt hemlands skorstenar

här är intet ansikte som vore mig bekant

Jag är främmande i detta land

solen blickar in med ringlande strålar

Var jag en sten, den man kastade hit på botten?

och luften flyter mellan mina händer

Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot,

Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?

Däruppe mötas de raglande kronorna,

hur ska jag komma upp för de hala stammarna?

 

(Diktraderna ovan är inte i originalordning. Se uppgift.)

Experimentera

Ordna de omkastade raderna ur Edith Södergrans ”Jag” efter hur du tycker att de passar.

Jämför

1. Jämför med dina kamrater.

2. Jämför med originaldikten HÄR

1 Dikten beskriver jagets själstillstånd på ett expressionistiskt sätt. Samtala om vad man får för uppfattning om jaget i dikten.

2 Expressionismen är också en konstinriktning. Dikten kan ses som en variant på sagomotivet att vara fångad på havsbotten som i H C Andersens ”Den lilla sjöjungfrun” som också längtar efter frihet. Måla diktens stämning för att lättare leva sig in i ”jagets” känslor. 

3 Läs andra dikter med omkastade rader för att tillsammans fundera över i vilken ordning du och dina kamrater tycker att raderna passar bäst. Här har vi kastat om raderna i Edith Södergrans ”Jag”:

där vill jag sitta och speja ut
som ligger djupt under det tryckande havet,
Man sade mig att jag är född i fångenskap –
efter röken ur mitt hemlands skorstenar…
här är intet ansikte som vore mig bekant.
Jag är främmande i detta land,
solen blickar in med ringlande strålar
Var jag en sten, den man kastade hit på botten?
och luften flyter mellan mina händer.
Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot,
Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?
Däruppe mötas de raglande kronorna,
hur ska jag komma upp för de hala stammarna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny