Landet som icke är

Ur: Landet som icke är (1925)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Döden, Meningen med livet

Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke är.
Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld,
landet, där alla våra kedjor falla,
landet, där vi svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit –
vägen till landet som icke är.
I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona.
Vem är min älskade? Natten är mörk
och stjärnorna dallra till svar.
Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar.
Men ett människobarn är ingenting annat än visshet.
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar.
Och det kommer ett svar: Jag är den du älskar
                           och alltid skall älska.

Diskutera

1 Vad kan ”landet som icke är” vara?

2 Vem är den älskade?

3 Vilken stämning inger dikten?

Jämför

Jämför bildspråket och formen i denna dikt med bildspråk och form i Dan Anderssons dikt ”Omkring tiggarn från Luossa”.

1 Vilka likheter finns och vilka skillnader?

2 Hur uppfattas jaget i de båda dikterna?

3 Vad är det för fantasi som beskrivs?

4 Diskutera vad det ger för effekter att den ena är uppbyggd med rim och den andra är fri vers utan rim.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny