Om hösten

Ur: Landet som icke är (1925)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Höst, Natur och människa

Nu är det höst och de gyllene fåglarna
flyga alla hem över djupblå vatten;
på stranden sitter jag och stirrar i det granna
glittret
och avskedet susar genom grenarna.
Avskedet är stort, skilsmässan förestående,
men återseendet är visst.
Därför blir sömnen lätt när jag somnar med
armen under huvudet.
Jag känner en moders andedräkt på mina ögon
och en moders mun mot mitt hjärta:
sov och slumra mitt barn, ty solen är borta. –

Samtala om dikten

1 Vilken känsla inger dikten, tycker du?

2 Avskedet är inte sorgligt. Varför?

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav”, ”Höst”, ”Det underliga havet”, ”En fången fågel”, ”Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

Samtala om dikten

1 Vilken känsla inger dikten, tycker du?

2 Avskedet är inte sorgligt. Varför?

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav”, ”Höst”, ”Det underliga havet”, ”En fången fågel”, ”Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny