Sommar i bergen

Ur: Landet som icke är (1925)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Natur och människa, Sommar

Enkel är bergens sommar;
ängen blommar,
den gamla gården ler
och bäckens dunkla brus talar om funnen lycka.

Jämför dikten med andra dikter

1 I denna dikt beskrivs bergen. Jämför med beskrivningen i ”En fången fågel”. Verkar det som om den som skrivit dikten tycker om att vara i bergen?

2 Läs även ”Det underliga havet” och fundera över vad diktaren tycker om havet. Vad finns det för likheter och skillnader mellan hav och berg?

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav””Höst””Det underliga havet”, ”En fången fågel””Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

3 Vad tycker du bäst om, hav eller berg eller båda?

Jämför dikten med andra dikter

1 I denna dikt beskrivs bergen. Jämför med beskrivningen i ”En fången fågel”. Verkar det som om den som skrivit dikten tycker om att vara i bergen?

2 Läs även ”Det underliga havet” och fundera över vad diktaren tycker om havet. Vad finns det för likheter och skillnader mellan hav och berg?

3 Vad tycker du bäst om, hav eller berg eller båda?

Måla en dikt

1 Läs dikterna ”En strimma hav””Höst””Det underliga havet”, ”En fången fågel””Sommar i bergen” och ”Om hösten”

2 Välj en av dikterna som du läser långsamt igen och sedan målar. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny