Till fots fick jag gå genom solsystemen

Ur: Rosenaltaret (1919)    Årskurs: Gymnasium  Tema: Meningen med livet

Till fots
fick jag gå genom solsystemen,
innan jag fann den första tråden av min röda dräkt.
Jag anar ren mig själv.
Någonstädes i rymden hänger mitt hjärta,
gnistor strömma ifrån det, skakande luften
till andra måttlösa hjärtan.

Läs dikten tillsammans med Edith Södergrans ”Stjärnorna”  Fundera över hur Edith Södergran kan ha uppfattat rymden utifrån vad man visste, eller trodde sig veta om den, i början av 1900-talet. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny