Världen badar i blod...

Ur: Septemberlyran (1918)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Krig

Världen badar i blod för att Gud måtte leva.
Att hans härlighet fortbestår, skall all annan förgås.
Vad veta vi människor hur den evige smäktar
och vad gudarna dricka för att nära sin kraft.
Gud vill skapa ånyo. Han vill omforma världen
till ett klarare tecken.
Därför gjordar han sig med ett bälte av blixtar,
därför bär han en krona av flammande taggar,
därför höljer han jorden i blindhet och natt.
Därför skådar han grymt. Hans skaparehänder
krama jorden med kraft.
Vad han skapar vet ingen. Men det går som en bävan
över halvvakna sinnen. Det är som en svindel
inför avgrunders blick.
Innan jublande körer brista ut i en lovsång
är det tyst som i skogen förrän solen går upp.

Samtala om dikten

1 Vad är det som beskrivs i dikten?

2 Hur avspeglar sig de dramatiska händelserna i världen runt 1918 då dikten gavs ut?

3 Vilken stämning och känsla inför världsläget förmedlas i dikten?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny