Vierge moderne

Ur: Dikter (1916)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Kvinnosak

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol ...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet ...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria
villkor …

Frågor

Denna dikt ingår i författarens första diktsamling från 1916.

1 Fundera över titeln: vad betyder den? Vad ger den för förväntningar?

2 Vad menar diktaren med första raden?

3 Vad är diktjaget?

4 Hela dikten bygger på metaforer för vad diktjaget är. Samtala om dessa, rad för rad. Hur kan de tolkas?

5 Samtala om vad som är utmärkande för Södergrans moderna kvinnoideal.

Skriv med anaforer och metaforer

1 Formmässigt bygger dikten också på upprepningar av orden ”Jag är” och därefter en rad uppfinningsrika bilder som ska karakterisera detta jag. På diktspråk kallas upprepningarna för anaforer och bilderna för metaforer. Pröva själv att skriva en liknande dikt med hjälp av upprepningen ”Jag är” och metaforer.

Vidare läsning

1 Ta reda på mer om Edith Södergran på Litteraturbanken.se och på Edith Södergran-sällskapets hemsida.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny