Edith Södergran

EDITH SÖDERGRAN (1892–1923) kom till världen i Sankt Petersburg och började redan tidigt skriva dikt, då bunden på rim och meter och skriven på skolspråket tyska.

Då hon var femton år gammal dog hennes far i tuberkulos; en sjukdom som också strax därefter fick sitt grepp om henne. Långa vistelser på sanatorier i Finland och Schweiz följde, men med revolutionen 1917 försvann familjens pengar och Södergran kom att bo med sin mor, under svåra förhållanden, i byn Raivola på Karelska näset. Hon hade då redan debuterat med samlingen Dikter (1916) präglad av ett måleriskt språk stöpt i den fria, associativa versens form. Någon större uppmärksamhet rönte verket inte. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny