Första minnet

Ur: Hösthorn (1927)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Barn och unga, Döden

Det är långt, långt borta på en väg, det är halt,
svart och kalt,
det är vind, stark vind.

Någon håller i min hand och drar mig med,
höga träd,
det är vind, stark vind.

Vi gå bland andra mänskor åt ett stort, vitt hus,
dån och brus,
det är vind, stark vind.

På en stol står en kista, den är liten och vit,
vi gå dit,
det är vind, stark vind.

Red ut dikten tillsammans

Dikten beskriver bara delar av minnesbilden. Försök att tillsammans reda ut vad den handlar om.

1 Vilka färger nämns i dikten?

2 Karlfeldt upprepar samma sak sist i varje strof. Varför, tror ni?

 

Samtala vidare

1 Vem det är som talar i dikten och vem är det som minns?

2 Vad finns det för kontakt mellan vuxna och barn i dikten?

3 Förstår barnet som beskrivs i dikten vad det är som händer?

4 Förstår den som läser dikten vad som händer? 

5 När tror du att dikten skrevs.

Fråga eleverna om deras första minnen. Be dem beskriva dem, gärna i diktform.

Red ut dikten tillsammans

Dikten beskriver bara delar av minnesbilden. Försök att tillsammans reda ut vad den handlar om.

1 Vilka färger nämns i dikten?

2 Karlfeldt upprepar samma sak sist i varje strof. Varför, tror ni?

 

Samtala vidare

1 Vem det är som talar i dikten och vem är det som minns?

2 Vad finns det för kontakt mellan vuxna och barn i dikten?

3 Förstår barnet som beskrivs i dikten vad det är som händer?

4 Förstår den som läser dikten vad som händer? 

5 När tror du att dikten skrevs.

Fråga eleverna om deras första minnen. Be dem beskriva dem, gärna i diktform.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny