Gratulation på en födelsedag i mars

Ur: Flora och bellona (1918)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Barn och unga, Vår

Du ljuva lilla Anna,
jag kysser din vita panna
och stryker ditt gula hår
med tack för ett lyckligt år.

Som en snödroppe är du upprunnen,
och med tio snödroppar i munnen
du ler mot din andra vår,
vår Blanzeflor!

I dag vill det rike dig fira
som lyder din nådiga spira.
Fyra själar och tre små rum,
det är ditt imperium.

Det stormar därute i tiden,
men leende hägnar du friden.
Här finns ej split och parti,
blott du och vi.

Nu lyser sol på tapeten,
nu blåser Mars i trumpeten,
och tennsoldater stå i parad,
när prinsessan far ut i sin stad.

Läs dikten bit för bit

Läs diktens titel.

1 Vad tror du att dikten ska handla om?

Läs första strofen.

1 Vem tror du det är som fyller år?

2 Vem tror du är jaget i dikten?

Läs följande strof och ta upp vad en snödroppe är.

1 Hur ser blomman snödroppe ut?

2 Varför heter den så?

3 Fundera över frasen ”Som en snödroppe är du upprunnen.” Vad kan det betyda?

Läs nästa rad.

1 Vad är det för snödroppar som kan finnas i munnen?

2 Hur många år fyller flickan?

I tredje strofen talas om ”fyra själar och tre små rum, det är ditt imperium.”

1 Vad menas med det?

2 Kanske får vi veta hur många de är i flickans familj och hur hon bor?

Läs fjärde strofen

1 Tycker du att flickan och hennes familj verkar ha det bra?

2 I fjärde strofen talas om Mars som blåser i trumpeten. Vem är Mars?

3 Vad är tennsoldater och varför står de på parad?

4 Fundera över vilka rim som finns i dikten.

Läs dikten bit för bit

Läs diktens titel.

1 Vad tror du att dikten ska handla om?

Läs första strofen.

1 Vem tror du det är som fyller år?

2 Vem tror du är jaget i dikten?

Läs följande strof och ta upp vad en snödroppe är.

1 Hur ser blomman snödroppe ut?

2 Varför heter den så?

3 Fundera över frasen ”Som en snödroppe är du upprunnen.” Vad kan det betyda?

Läs nästa rad.

1 Vad är det för snödroppar som kan finnas i munnen?

2 Hur många år fyller flickan?

I tredje strofen talas om ”fyra själar och tre små rum, det är ditt imperium.”

1 Vad menas med det?

2 Kanske får vi veta hur många de är i flickans familj och hur hon bor?

Läs fjärde strofen

1 Tycker du att flickan och hennes familj verkar ha det bra?

2 I fjärde strofen talas om Mars som blåser i trumpeten. Vem är Mars?

3 Vad är tennsoldater och varför står de på parad?

4 Fundera över vilka rim som finns i dikten.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny