Intet är som väntanstider

Ur: Fridolins visor (1898) Årskurs: Gymnasium   Tema: Vår

Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka
och den första trastens drill.

Intet är som längtanstider,
väntansår, trolovningstider.
Ingen vår ett skimmer sprider
som en hemlig hjärtanskär.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
drömma om allt ljuvt och farligt
livet i sitt sköte bär!
Gyllne frukt må andra skaka;
jag vill dröja och försaka,
i min lustgård vill jag vaka,
medan träden knoppas där.

1. Vilken årstid framhålls i dikten som bättre än andra? Vad är det som är så bra med den årstiden?

2. Dikten består av en rad sammansatta ord. ”Väntanstider” är ett exempel och det kan skrivas om som ”tider då man väntar”.  Vilka fler sammansatta ord hittar du? Hur kan de skrivas om?

3. Vad har det för effekt att Karlfeldt har konstruerat dessa sammansättningar?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny