Jungfru Maria​

Ur: Fridolins lustgård (1901)  Årskurs: 7–9  Tema: Gud och människa, Sommar

Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby.
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy,
ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från
väg och by,
där aldrig det dammar och vandras.
Vilka stigar har du vankat, så att solen dig ej bränt?
Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt,
att ditt blod icke brinner som de andras?
Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår,
och din panna är som bågiga månen,
när över Bergsängsbackar han vit och lutad går
och lyser genom vårliga slånen.

Nu svalkar aftonvinden i acklejornas lid,
och gula liljeklockor ringa helgsmål och frid;
knappt gnäggar hagens fåle, knappt bräker fållans kid,
knappt piper det i svalbon och lundar.
Nu gå Dalarnas ynglingar och flickor par om par;
du är utvald framför andra, du är önskad av en var,
vad går du då så ensam och begrundar?
Du är som jungfrun, kommen från sitt första nattvardsbord,
som i den tysta pingstnatt vill vaka
med allt sitt hjärtas bävan och tänka på de ord
hon förnummit och de under hon fått smaka.

Vänd om, vänd om, Maria, nu blir aftonen sen.
Din moder månde sörja, att du strövar så allen:
du är liten och bräcklig som knäckepilens gren,
och i skogen går den slående björnen.
Ack, den rosen, som du håller, är ditt tecken och din vård;
den är bringad av en ängel från en salig örtagård:
du kan trampa på ormar och törnen.
Ja, den strålen, som ligger så blänkande och lång
ifrån aftonrodnans fäste över Siljan —
du kunde gå till paradis i kväll din brudegång
på den smala och skälvande tiljan.

Frågor 

Dikten brukar förknippas med de gamla dalmålningarna som placerade bibliska gestalter i Dalarna, vilket är tydligt i de fem första raderna i de två första stroferna. Resten av dikten riktar sig till flickan som diktjaget ser på ängen.

1 Vem är flickan?

2 Hur beskrivs flickan i dikten?

Sök vidare

Dikten finns tonsatt av Nils Söderström, lyssna gärna på den.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny