Nattyxne

Ur: Flora och Pomona (1906) ÅrskursGymnasium   Tema: Erotik, Kärlek  

Över dig, yxne, älskogsört,
susade Veneris flyende skört,
daggen som lopp av den vita foten
göt dig i roten
sin vårliga vört.
Daggig hon kom av de långa hav,
daggig av lundarnas färska sav,
glidande sakta i tungelnatten
nyckfullt in mot de späda vatten,
sjönk som en svan
ned mellan kasdun och baldrian.

Veneris blomma, nattviol,
vinden dör bort som en matt fiol,
strängad med dvärgsnät från grenar och ängar,
strängad med strängar
av sjunkande sol.
Vit är din kind, och all dagen du gömt
blicken för solen och lutat och drömt.
Vet du ditt blod som en jungfrus är blandat?
Vet du ditt drömliv som hennes är andat
renast och bäst
blott som en doft vid en tungelfäst?

Veneris blomma, nosserot,
vinden far upp, som sov vid din fot,
ur mörkret ett lidelsens stråkdrag svingar
på flädermusvingar
mot månens klot.
Jungfrublomma, böj dina knän,
oskuld som brytes, dess doft är frän.
Vet du de skära drömmarnas öde?
Djupt i din rot går ett hemligt flöde,
en jordbrygd skum,
Veneris blomma, Satyrium.

Nattviolens blad och stängel avgiva, då de brytas, en frän lukt.

Paulina Helgeson läser ”Nattyxne” av Erik Axel Karlfeldt.

Baldrian: En växt

Kasdun: En växt

Nattyxne (även kallad nattviol): En orkidé som ansågs sexuellt stärkande.

Tungel: Det samma som månsken

Veneris: Ett annat namn på kärleksgudinnan Venus.

 

 

Närläs

1 Närläs dikten och frammana bilderna av den späda vita blomman, likt en ung oskuldsfull flicka i de två första stroferna

2 Jämför bilden med den tredje strofens ordval med mörker, lidelse, fladdermusvingar och frän doft.

I en kommentar till dikten anger författaren att blomman avger en frän doft när den bryts av. Samtala om varför författaren har lagt till denna kommentar.

Jämför

1 Jämför dikten med Bengt Lidners dikt ”Natt-violen”. Vad finns det för likheter och skillnader?

2 Även i ”Natt-violen” jämförs blomman nattviol med en kvinna. Hur beskrivs hon?

3 Samtala om vilken av dikterna som kan ha skrivits först.

4 Ta reda på när de är skrivna.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny