Nu öppnar nattglim sin krona

Ur: Fridolins lustgård (1901)  Årskurs: Gymnasium   Tema: Erotik, Kärlek, Sommar

Nu öppnar nattglim sin krona
i åkrarnas yviga korn,
och älgtjuren söker den hona
han vann med sitt stridbara horn,
nu teckna slåtterblomma
och glimtande ögontröst
den skymningsväg jag vill komma
som förr till min älskades bröst.

Högt ropar knarren, min sträva
men eldiga näktergal,
och månjungfrun tömmer sin stäva
i purpurn från dagens pokal.
Jag stiger mot vreten, som rundar
behagligt sin slumrande barm.
Då kommer ur dalar och lundar
min älskade lidelsevarm.

På hösläden lägret jag reder
av jungfru Marie halm.
Där vill jag hos dig sjunka neder
i hässjornas ångande kvalm —
en jordson, stark och härdig
fast ljuvligt berusad och matt,
din rika kärlek värdig,
mörkögda Augustinatt.

Thérèse Hagedorn-Oskarsson läser ”Nu öppnar nattglim sin krona” av Erik Axel Karlfeldt.

Nattglim: En sällsynt nejlikeväxt som öppnar sig i skymningen.

Jungfru Marie halm: En annan benämning på gulmåra.

Knarren: Detsamma som fågeln kornknarr, som även förekommer i andra dikter av Karlfeldt.

1 Vad tycker du att dikten handlar om? (På ytan är detta en dikt om en blomma, men vid en närmare läsning finner man flera ledtrådar till att den handlar om en kärleksakt.)

2 Vilka ledtrådar hittar du till tolkningen att det kan vara en kärleksakt som beskrivs?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny