Om våren

Ur: Flora och Bellona (1918) Årskurs: Gymnasium   Tema: Vår

Om våren, säg om våren
allt stolt och ungt du känt.
Ett vårord går som kåren
mot sol och firmament.

Om våren, sjung om våren
var nyckfull melodi;
som fläkt och drill i snåren
den löper saklöst fri.

Om våren, gråt om våren
ditt hjärtas svärmeri,
ty solen torkar tåren,
det finns ej kval däri.

En skur på gröna knoppar
som springa efteråt,
ett salt av honungsdroppar
är hjärtats ungdomsgråt.

Jämför

Jämför dikten med ”Höstens vår” genom att undersöka vad det är för likheter och vad är det i för skillnader i beskrivningen av de två årstiderna.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny