Psaltare och lyra

Ur: Samlade dikter (2001) Årskurs: Gymnasium   Tema: Meningen med livet

Snabbt jagar stormen våra år
som skyar över hav.
Knappt tändes, år, din blida vår,
så bleknar glansen av.
Din sommarblomstring är sin kos,
hav tack för vad du gav,
om ock du endast gav en ros
att lägga på en grav.

Du makt för vind och skyar,
du makt för liv och år,
som ständigt allt förnyar,
och allt i spillror slår;
med öden och med timmar
i julens aftonbrand
du står, och sädet glimmar
i såningsmannens hand.

Giv psaltare och lyra,
då mödan görs oss lång.
Betag oss ej den dyra,
den ljuva lust till sång.
Låt klinga våra dagar
som vind i gröna hagar,
som hav i böljegång.

Giv oss en härd att njuta vid
av vårt beskärda bröd.
Giv oss ett bröst att luta vid,
när glädjen vänds i nöd.
Giv oss en tro att sluta vid
tryggt i den mörka död.
Paulina Helgeson läser ”Psaltare och lyra” av Erik Axel Karlfeldt.

Lyra: grekiskt stränginstrument, symbol för världslig diktning.

Psaltare: hebreiskt stränginstrument, symbol för kyrklig sång.

Om dikten

Dikten, som är tonsatt av Sven Erik Johansson (1953), är skriven till psalmdiktaren Johan Olof Wallins minne. 

Samtala om dikten

1 Diskutera den sista strofen i förhållande till rubriken. 

2 Kan man läsa så att människan behöver både religion och världslighet, eller har du något annat förslag?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny