Sång efter skördeanden

Ur: Fridolins visor (1898) Årskurs: Gymnasium   Tema: Natur och människa, Höst, Sommar

Här dansar Fridolin,
han är full av det söta vin,
av sin vetåkers frukt, sina bärmarkers saft,
av den vinande valsmelodin.
Se, med livrockens väldiga skört på sin arm
hur han dansar var flicka på balen varm,
tills hon lutar — lik vallmon på slokande skaft —
så lycksaligen matt mot hans barm.

Här dansar Fridolin,
han är full utav minnenas vin.
Här hugsvalades far och farfar en gång
av den surrande bondviolin.
Men nu soven I, gamle, i högtidens natt,
och den hand som gned strängarna då är nu matt,
och ert liv samt er tid är en susande sång,
som har toner av sucksamt och glatt.

Men här dansar Fridolin!
Sen er son, han är stark, han är fin,
och han talar med bönder på böndernas sätt
men med lärde män på latin.
Och hans lie går skarp i er nyodlings gull,
och han fröjdas som I, när hans loge står full,
och han lyfter sin mö som en man av er ätt
högt mot höstmånens röda kastrull.

Samtala om dikten

1 Samtala om vilka ord som anger när på året denna dans äger rum.

2 På fjärde raden står det att dansen är vals, men de sista raderna där det står att Fridolin lyfter sin mö går tankarna till polska. I varje fall är det en fartfylld dans. Närläs och se hur Karlfeldt visar det.

3 Den andra strofens känsla och stämning kan gärna jämföras med dikten ”Fäderna”. Vad kan författaren mena med raderna i tredje strofen: ”och han talar med bönder på böndernas sätt/ och med lärde män på latin”?

4 Hur ska vi förstå ”höstmånens röda kastrull”?

5 Vad är den kastrullen gjord av?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny