Sommardansen

Ur: Flora och Bellona (1918) Årskurs: Gymnasium   Tema: Erotik, Sommar

Jag dansade en sommar,
det var en vacker sommar,
och aldrig har det dansats
i denna nejd som då.

Det spelade om kvällen
från gårdar och från ställen.
Vi gick så långa vägar
i marscher två och två.

På röjningen i skogen,
på banan och på logen,
på alla har jag dansat,
då jag var nitton år.

Och alltid fick jag höra
jag var så lätt att föra,
och aldrig fick jag sitta,
och aldrig fick jag gå.

Det var från Valbromässa
och intill Mickelsmässa,
och ingen helgdagsafton
så kom jag i min säng.

För alla ljusa mornar
och alla mulna mornar
jag gick direkt från dansen
till åker och till äng!

Men mulet eller soligt
så var det lika roligt
att hålla i och släpa
den långa veckan ut.

Jag dansade en sommar,
det var min enda sommar,
och sen så var jag gammal,
och sen så var det slut.

1 Dikten passar att läsa tillsammans. Börja med titeln. Vad tror ni att dikten kommer att handla om?

2 Läs första strofen högt och samtala sedan om jaget i dikten. Vad ser man framför sig för person? Var befinner sig personen?

3 Vad är det för tempus i dikten? Vad får läsaren reda på genom användningen av preteritum?

4 Läs andra strofen och samtala om i vilken miljö dikten verkar utspelas.

5 Vilken information tillförs i nästa strof?

6 Läs följande fyra strofer och fundera sedan över rytmen och rimmen. Notera hur stroferna knyts ihop med rim på sista raderna.

7 Vad får läsaren veta om diktjaget vartefter man läser?

8 Läs sista strofen. Vad avslöjas här?

9 Fundera över vem diktjaget är och diskutera om det är samma person som diktens författare.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny