Den lilla kolargossen

Ur: Dikter (1999)   Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Barn och unga, Folktro och skräck

I skogen vid milan sitter Far,
Mor sitter hemma och spinner;
Vänta jag blir väl också karl,
Får en Fästemö efter mitt sinne.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Tidigt med solen jag hemifrån gick,
Friskt liv medan solen glimmar!
Till Far skall jag bära mat och dryck,
Nu komma snart kvällens timmar.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Jag är ej rädder på liten grön stig,
Där jag ensam i skogen månd’ gånga.
Men furorna se så mörkt på mig
Och bergen kasta skuggor så långa.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Tralala! Friskt sinne, som fåglen i flykt!
Nu vill jag springa och sjunga.
Hu! utur berget det svarar så styggt,
Och orden de komma så tunga.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Ack! vore jag väl hos min gamla Far!
Jag björnen hör brumma och sjunga,
Och björnen han är den starkaste karl,
Och skonar varken gamla eller unga.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Och skuggan faller så tjock, så tjock,
Som en fäll över ensamma leden.
Det tassar, det braskar över sten och stock,
Och trollena träda på heden.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Ack Gud! där är ett, det är två – i sitt garn
De mig ta – se hur granna de svinga!
De vinka! Gud trösta mig fattiga barn!
Här gäller för livet att springa.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Och natten den nedsteg, och timman blev sen
Och villare och villare blev leden.
Det tassar, det rasslar över stock och sten:
Den lilla springer på heden.
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

Med pickande hjärta, med rosblommand’ kind,
Vid milan hos sin Far han faller ner:
»Välkommen, välkommen, kär sonen min !«
»Och jag har sett trollen och väl mer!
Det är så mörkt, långt, långt bort i skogen.

»Min son! jag satt här i så månget år,
Och är med Guds hjälp välbehållen.
Den rätt kan läsa sitt Fader vår,
Han rädes varken fan eller trollen.
Fast det är mörkt, långt, långt bort i skogen.«

Jämför

Jämför de båda dikterna ”Vallgossens visa” och ”Den lille kolargossen”

1 Vad är en vallgosse?

2 Vad är en kolargosse?

3 Hur kan deras dagar kan se ut?

4 Vad händer i dikterna?

5 Vilken tid på dygnet är det?

6 Hur beskrivs rädsla i de båda dikterna?

7 Vilka rader i de båda dikterna talar om hur pojken känner sig?

8 Sista raden i varje strof i ”Den lille kolargossen” lyder likadant, som ett omkväde eller refräng i en visa. Vad har dessa rader för betydelse?

9 Vilka faror fanns för en pojke i början av 1800-talet när de här dikterna skrevs?

10 Vilka faror finns idag för en liten pojke som ska gå ett ärende på egen hand?

Jämför

Jämför de båda dikterna ”Vallgossens visa” och ”Den lille kolargossen”

1 Vad är en vallgosse?

2 Vad är en kolargosse?

3 Hur kan deras dagar kan se ut?

4 Vad händer i dikterna?

5 Vilken tid på dygnet är det?

6 Hur beskrivs rädsla i de båda dikterna?

7 Vilka rader i de båda dikterna talar om hur pojken känner sig?

8 Sista raden i varje strof i ”Den lille kolargossen” lyder likadant, som ett omkväde eller refräng i en visa. Vad har dessa rader för betydelse?

9 Vilka faror fanns för en pojke i början av 1800-talet när de här dikterna skrevs?

10 Vilka faror finns idag för en liten pojke som ska gå ett ärende på egen hand?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny