Vad suckar häcken?

Ur: Samlade skrifter II (1913)   Årskurs: Gymnasium   Tema: Natur och människa

Vad suckar häcken?
Vad Nordans storm som i tallen gnyr?
Vad viskar bäcken
Där genom dalen han sakta flyr?
Vad talar Solen
Där över polen
Hon majestätisk går?
Vad andas hoppen
I rosenknoppen?
Vad menlös vilja
Har dalens lilja?
Vad tänker sippan?
Vad menar klippan
Där hotande och mörk hon står?

Vi mena, vi tänka, vi sucka, vi tala:
O mänska! statt upp ur din nesliga dvala
Och höj dig till urlivets riken igen.
Om själv till idéernas värld du vill flytta,
I ljusets idéer från mörkrets förbytta,
Som Du vi förklarade följa dig än.

Du själv i materiens bojor dig lade:
Ack! samma förfärliga öde vi hade,
Ty följa vi måste varthelst du oss för.
Gemensam är kraften som magiskt oss driver,
Befria blott tingen och frigjord du bliver
Befria dig själv och du fria dem gör.

Samtalsfrågor

I diktens första strof ställs en rad frågor och i de två följande stroferna ges svar och lösningar på alla frågor. Utifrån innehållet i dessa svar, diskutera tillsammans vilka svar man i dag skulle kunna ge på de frågor naturen kan ha anledning att ställa sig, vid betraktande av hur människor lever.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny