Vän! i förödelsens stund

Ur: Samlade skrifter II (1913)   Årskurs: Gymnasium   Tema: Ångest

Vän! i förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes,
När i ett avgrundsdjup minne och aning förgå,
Tanken famlar försagd bland skuggestalter och irrbloss,
Hjärtat ej sucka kan, ögat ej gråta förmår;
När från din nattomtöcknade själ eldvingarna falla.
Och du till Intet, med skräck, känner dig sjunka på nytt,
Säg, vem räddar dig då? – Vem är den vänliga ängel,
Som åt ditt inre ger ordning och skönhet igen,
Bygger på nytt din störtade värld, uppreser det fallna
Altaret, tändande där flamman med prästerlig hand? –
Endast det mäktiga Väsen, som först ur den eviga natten
Kysste Serafen till liv, solarna väckte till dans.
Endast det heliga Ord, som ropte åt världarna: ”Bliven!” –
Och i vars levande kraft världarna röras ännu.
Därföre gläds, o vän! och sjung i bedrövelsens mörker:
Natten är dagens mor, Chaos är granne med Gud.

Samtala om dikten

Samtala om vad det är för slags kris som beskrivs i dikten genom att besvara följande frågor:

1 Vad kan ha hänt?

2 Vem är den vän som åberopas i dikten?

3 Diktjaget tycks mena att en djup kris ofta leder till en vändpunkt och ljusning. Vad i dikten tyder på det? Håller ni med?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny