Violoncell

Ur: Gula rosor (1896)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Ångest

Jag från mitt hjärtas hjärta hör
En klagoton, som darrar klar;
Han cellosträngens vemod har,
Och smältande han sakta dör. –

Men skruven sköter sorgen om;
Allt hårdare hon strängen spänt;
För varje gång hon honom vänt
Allt mera klangfullt ljudet kom.

Det taget gjorde ont likväl!
Men skönare blev tonens klang –
Ack, herre gud, om strängen sprang, –
Då höjde sig min fria själ!

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter”. Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny