Ett grönt blad på marken

Ur: Dikter från hospitalet (2005)    Årskurs: F–34–6    Tema: Natur och människaSommar

Grönt Gott

friskt skönt vått!

Rik luft, mark!

stor kraft ljuvt stark

rik saft,

stor kraft!

friskt skönt

grönt!

Samtala om vad färgen grönt betyder. Vad får man för associationer? Hur skulle det vara om grönt byttes ut mot rött (Ett rött blad på marken…” och mot brunt (”Ett brunt blad på marken…”). Hur ändrar dikten betydelse? 

Du som lärare kan läsa om olika färgers karaktär och effekt och om färgkombinationers verkan i Nationalencyklopedien under uppslagsordet ”färglära” och om färgers symboliska betydelse och färgers inverkan på människor på Wikipedia.

Samtala om vad färgen grönt betyder. Vad får man för associationer? Hur skulle det vara om grönt byttes ut mot rött (Ett rött blad på marken…” och mot brunt (”Ett brunt blad på marken…”). Hur ändrar dikten betydelse? 

Du som lärare kan läsa om olika färgers karaktär och effekt och om färgkombinationers verkan i Nationalencyklopedien under uppslagsordet ”färglära” och om färgers symboliska betydelse och färgers inverkan på människor på Wikipedia.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny