Farväll

En sorgens ton från Amerika

Ur: Guitarr och dragharmonika (1891)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Fattigsverige, Kärlek, Olycklig kärlek

Farväll, du grymma vänd i Sveden,
du grymma vänd, som glömde eden,
du svärjade en lordaskväll,
ja faderväll, ja faderväll!

Ja, faderväll, ja fadervädel,
jag var en skrädaregesädel
i Svedens land här långt ifrån,
nu är jag mister Johansson.

Tre dollars haver jag om dagen
och är en herrkar efter lagen,
du kunde varit misstriss nu,
men du, du ville inte, du!

Du kunde gått i hatt och hansker
ibland tjangtila amerkansker
och lefft på gåsfett, rebbenspjäll,
men faderväll, men faderväll!

Ja faderväll, ja fadervädel,
jag hopas Erk är såppas snädel,
att han ej slår min grymma vänd,
fast han är sinnt och illa känd!

Jag hopas att det nötet Erker
med sett lell arrbett såppas lerker
att han kan gi dig brö för dan
och littet kaffi ifrån stan.

Jag hopas, att du är belåten,
att du tog Erk och gav på båten
en fattig skrädaregesäll,
som nu är rik, men itnåt säll.

I ensamhetens dystra tankar
går mister Johansson och vankar,
och tåren far på kinden kall
som Niagadras vilda fall.

Han tänker på sin falska flicka,
som gav sin ungdomsvänd att dricka
av sorgens suraste butäll,
farväll, farvädel, faderväll!

Samtala och skriv

1 Vad kan ha hänt?

2 Försök att leva er in i hennes situation genom att skriva den ”grymma” flickans svar till Mister Johansson.

3 Det märks att mister Johansson har varit i Amerika ganska länge, eftersom hans svenska är så dålig. Här har författaren verkligen ansträngt sig att ge språket en trovärdig ton. Ge exempel på ord som är felstavade och ord som är skrivna på talspråk.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny