Gråbergsång

Ur: Efterlämnade skrifter (1914)    Årskurs: F–3, 4–6  Tema: Natur och människa

Stå

grå

stå

grå

stå

grå,

stå

grå

stå

grå-å-å-å.

Så är gråbergs gråa sång

lå-å-å-å-å-å-å-å-ång.

1. Titta på hur dikten är uppställd. Vad tycker ni att den föreställer?

2. Föreställ dig att du är en sten eller att du håller en sten i handen. Skriv om den. Vad föreställer den? Hur känns den?

1. Titta på hur dikten är uppställd. Vad tycker ni att den föreställer?

2. Föreställ dig att du är en sten eller att du håller en sten i handen. Skriv om den. Vad föreställer den? Hur känns den?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny