Idealism och realism

Ur: Nya dikter (1894)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Humor och satir

Nu är jag led vid tidens schism
emellan jord och stjärnor.
Vår idealism och realism
de klyva våra hjärnor.

Det ljugs, när porträtterat grus
får namn av konst och fägring.
En syn, som svävar skön och ljus
i skyn, är sann som hägring.

Men strunt är strunt och snus är snus,
om ock i gyllne dosor,
och rosor i ett sprucket krus
är ändå alltid rosor

Samtala om dikten

1 Den sista strofen är ofta citerad i olika sammanhang. Vad tror du att författaren vill säga med dessa ord?

2 Varför tror du att de så ofta citeras?

Dikten har tonsatts.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny